K&C MARINE TECH
K&C MARINE TECH CO., LTD is specialized in doing Shipping & Marine service
HOME > knc-marine > AUX MACHINERIES

AUX MACHINERIES

TURBO CHARGERAIR COMPRESSORPURIFIERFILTER SEPARATORPUMP

 • B&W

  NR Series

 • MITSUBISHI

  MET Series

 • IHI-BBC

  VTR Series

 • YANMAR

  SC-5N, SC-7N, SC-12.5N, SC15N/20N, SC-25N, SC-30N, SC-40N, SC50N, MS-64, MS-70, MS-85, MS-92A, etc.

 • MATSUBARA

  MH-108, MH-111, MH-130A, MH-150A, MH-160A, MS-64, MS-70, MS-85, MS-92A, MH-114A, MH-120A, etc.

 • TANABE

  MS-64, MS-70, MS-85, MS-92A, H-73, H-74, H-273, H-274, H-373, H-374, HC-54A, H-65A, HC-264A, HC-265A, HC-275A, etc.

 • HASEGAWA

  HC-15, HC-85, etc…

 • SANWA

  SKC-10, SKC-15, SMC-10R, SMC-15R, etc.

 • MITSUBISHI – F.O. & L.O. PURIFIER

  SJ-700, SJ-2000, SJ-3000, SJ-6000, SJ-8000, SJ-11T, SJ-16T, SJ-20T, SJ-25T, SJ-30T/40T, SJ-60T, SJ-10F, SJ-15F, SJ-30F, SJ-40F, SJ-80F, etc.

 • MARINE TECHNICAL ENGINEERING

  15PPM BILGE SEPARATOR

 • GEORIM ENGINEERING

  15PPM BILGE SEPARATOR

 • COALESCER

  UST-01, UST-02G, UST-03(G), UST-05(G), UST-10(G), UST-20N(G), UST-30N, UST-50N(G), etc.

 • FILTER ELEMENT

  OWS-0.5, OWS-1, OWS-2, OWS-5, OWS-10B, OWS-20B, etc.

 • SHIN SHIN

  BCP, EHC, EHS, EHU, HG, NHGH, NLG/NHG, SVS, VG, SID, EVZ, GH, GHD, GHP, GHQ, GVC, GVD, GVP, GVX, HJ, RVP, SHQ, VPS, etc.

 • TAIKO KIKAI

  EMC, ESC, EVC, HHB, HNP, LD-NS, MST, MSV, NHG, TMC, VSE, VSN, 3MT, CR..

 • TEIKOKU

  2SL, 2VCS-A, BF-A, CSM, MS, MSS, VCD, VCS, 2MSH-A, HC, VCB, VCP, etc.

 • SHINKO

  BT, EVZ, GH, GHD, GHP, GHQ, GVC, GVD, GVP, GVX, HJ, RVP, SHQ, VPS, etc.


top