K&C MARINE TECH
K&C MARINE TECH CO., LTD is specialized in doing Shipping & Marine service
HOME > Product > AUX MACHINERIES

AUX MACHINERIES

TURBO CHARGERAIR COMPRESSORPURIFIERFILTER SEPARATORPUMP

 • B&W

  NR Series

 • MITSUBISHI

  MET Series

 • IHI-BBC

  VTR Series

 • YANMAR

  SC-5N, SC-7N,  SC-12.5N,  SC15N/20N,  SC-25N,  SC-30N, SC-40N,  SC50N,  MS-64,  MS-70,  MS-85,  MS-92A, etc.

 • MATSUBARA

  MH-108,  MH-111,  MH-130A,  MH-150A,  MH-160A,  MS-64, MS-70,  MS-85,  MS-92A,  MH-114A,  MH-120A, etc.

 • TANABE

  MS-64,  MS-70,  MS-85,  MS-92A,  H-73,  H-74,  H-273, H-274,  H-373,  H-374,  HC-54A,  H-65A,  HC-264A,  HC-265A,  HC-275A,  etc.

 • HASEGAWA

  HC-15,  HC-85,  etc…

 • SANWA

  SKC-10,  SKC-15,  SMC-10R,  SMC-15R,  etc.

 • MITSUBISHI – F.O. & L.O. PURIFIER

  SJ-700,  SJ-2000,  SJ-3000,  SJ-6000,  SJ-8000,  SJ-11T,  SJ-16T,  SJ-20T,  SJ-25T,  SJ-30T/40T,  SJ-60T,  SJ-10F,  SJ-15F,  SJ-30F,  SJ-40F,  SJ-80F,  etc.

 • MARINE TECHNICAL ENGINEERING

  15PPM BILGE SEPARATOR

 • GEORIM ENGINEERING

  15PPM BILGE SEPARATOR

 • COALESCER

  UST-01,  UST-02G,  UST-03(G),  UST-05(G),  UST-10(G),  UST-20N(G),  UST-30N,  UST-50N(G),  etc.

 • FILTER ELEMENT

  OWS-0.5,  OWS-1,  OWS-2,  OWS-5,  OWS-10B,  OWS-20B,  etc.

 • SHIN SHIN

  BCP,  EHC,  EHS,  EHU,  HG,  NHGH,  NLG/NHG,  SVS,  VG,  SID,  EVZ,  GH,  GHD,  GHP,  GHQ,  GVC,  GVD,  GVP,  GVX,  HJ,  RVP,  SHQ,  VPS,  etc.

 • TAIKO KIKAI

  EMC,  ESC,  EVC,  HHB,  HNP,  LD-NS,  MST,  MSV,  NHG,  TMC,  VSE,  VSN,  3MT,  CR..

 • TEIKOKU

  2SL,  2VCS-A,  BF-A,  CSM,  MS,  MSS,  VCD,  VCS,  2MSH-A,  HC,  VCB,  VCP,  etc.

 • SHINKO

  BT,  EVZ,  GH,  GHD,  GHP,  GHQ,  GVC,  GVD,  GVP,  GVX,  HJ,  RVP,  SHQ,  VPS, etc.


top